Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου (JoInOuT, eΠΑΙΘΡΟΣ)

Funded: National Program (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ, ΓΓ2CL-0359457)

Sub-contractor: Univ. of the Aegean, Dept. of Cultural Technology and Comm., i-Lab, assist. prof. Kotis Konstantinos (Παν. Αιγαίου, Τ.Π.Τ.Ε. / Υπεργολάβος)

Role: Information Management, Business Intelligence (Διαχείριση Πληροφορίας και την Επιχειρηματική Ευφυία)

URL: https://joinout.aegeansolutions.com/

Year: 2022

RSS
Follow by Email
Share
Skip to content